De Wet Peeters: vond u al de optimale combinatie tussen werk en gezin?

De ideale combinatie vinden tussen werk en gezin, betekent voor veel werknemers een niet te onderschatten dilemma. Het is een factor die maakt dat iemand gelukkig of ongelukkig is. Een factor die evengoed positief kan motiveren om toch die extra mile af te leggen om een doel te bereiken...

Wet Peeters

De juiste balans bereiken waarin alle partijen zich kunnen vinden, is geen eenvoudige opdracht met het veelvoud aan wensen, verwachtingen en technologieën die op tafel liggen. Zowel medewerkers, het bedrijfsleven, als het beleid zijn zich bewust van een onomkeerbare evolutie die recent door de wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk in een basisstructuur werd gegoten.

Deze wet, ook de Wet Peeters genoemd, streeft een betere synergie tussen werk en gezin na.

What's in it for you?

Met deze wet worden elementen zoals bijvoorbeeld glijdende uurroosters, een systeem van vrijwillige overuren en andere initiatieven die medewerkers de kans geven om werk, gezin, welzijn en opleiding vlotter te organiseren, legaal geregeld. Uiteraard dient er een correcte afstemming te gebeuren met de werkgever maar de nieuwe wetgeving laat toe dat zowel werkgever als werknemer marge hebben tot onderhandelen en dit biedt nieuwe, positieve opportuniteiten voor beide partijen.

14 punten onder de aandacht

In essentie voorziet deze wet in 14 maatregelen die de arbeidsduur versoepelen. Het overgrote deel van de wettelijke bepalingen trad al met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 februari 2017.
In de praktijk moeten er echter nog een flink aantal praktische toepassingen uitgewerkt worden en die betekenen voor de werkgevers een grote uitdaging qua beheer en administratie. Zo wordt het bijvoorbeeld vanaf nu mogelijk voor werknemers om keuzes, zoals de vrijwillige overuren, individueel te maken in plaats van collectief met alle medewerkers. Dit bemoeilijkt logischerwijs het overzicht voor HR en maakt de verwerking complexer.

Hoe komt GET hieraan tegemoet?

Via ons softwareprogramma prime Time worden de wijzigingen in de personeelswetgeving moeiteloosopgevangen. Wij bekijken met u eventuele extra aanpassingen zodat het beheer even vlot verloopt en u uw medewerkers toch alle flexibiliteit kunt garanderen. 

Het prime Time pakket biedt u zoals voorheen alle mogelijkheden om tellers op te volgen, grenzen in het oog te houden, telewerk te beheren en zo voort. De software verschaft een up to date personeelsadministratie zonder zorgen en met meer comfort.

De juiste oplossing

Onze consultants zijn volledig op de hoogte van de eigenschappen van de nieuwe wet en staan u graag te woord bij al uw vragen. Ze assisteren u om elke bepaling die van toepassing is binnen uw bedrijf correct te regelen. De probleemstellingen die ze ervaren bij andere klanten, kunnen van onschatbare waarde blijken voor uw knelpunt.
Aarzel dus niet en neem vandaag nog contact op met de specialisten van GET voor al uw vragen.