Tijd vertalen naar kosten? De vele voordelen van tijdregistratie

Tijdregistratie implementeren in uw bedrijf is een goed idee. Naast een zeer efficiënte, objectieve én correcte manier om aan salarisadministratie te doen, biedt het ook tal van financiële voordelen voor uw organisatie. Wij zetten ze hieronder voor u op een rijtje.

1. Meer vat op uw kosten

Door aan tijdadministratie te doen, krijgt u meer inzicht in uw bedrijf: waar wordt het meeste tijd aan gespendeerd en hoe kan het vlotter? Zo kunt u dankzij het doorvoeren van eenvoudige veranderingen voortaan efficiënter te werk gaan. Bovendien weet u exact hoeveel arbeidstijd er naar elke taak of project is gegaan, waardoor u een duidelijk zicht op het kostenplaatje heeft.

2. Efficiënte personeelsplanning

De efficiënte planning laat zich niet alleen op financieel vlak voelen. Tijdregistratie biedt u ook makkelijker inzicht in uw personeelsplanning, zodat de huidige en toekomstige bezetting gemakkelijker te reguleren is, volgens de noden van het bedrijf en de afdeling. Op die manier worden onder- of overbezetting vermeden.Bovendien vereenvoudigt het de opmaak van facturen en offertes, omdat u exact weet hoelang werknemers aan een project bezig geweest zijn of zullen zijn. Ook wanneer u met externen werkt, komt tijdregistratie handig van pas voor een correcte uitbetaling volgens de gewerkte uren.

3. Tijdregistratie zorgt voor meer flexibiliteit

Of uw bedrijf nu werkt in shiften en ploegensystemen of met glijdende werkuren, tijdregistratie komt altijd van pas en draagt bij aan een moderne bedrijfsvoering*. Tijdregistratie schept namelijk duidelijkheid over de daadwerkelijk gewerkte uren. Dat vergroot het vertrouwen en maakt dat u uw mensen flexibeler kunt inzetten, en ze meer tijdsefficiënt te werk gaan. Mensen die ‘s ochtends beter presteren, kunnen dus vroeger beginnen en vroeger stoppen zonder problemen en vice versa. Uit de tijdregistratie blijkt namelijk of ze hun uren correct hebben gepresteerd of niet. Tot slot maakt tijdregistratie het eenvoudiger om flexiwerkers of interims in te zetten wanneer dat nodig is.

* Meer weten over hoe tijdregistratie past in een moderne bedrijfscultuur? Download onze whitepaper!