Urenregistratie: noodzakelijk voor de efficiëntie, nefast voor de creativiteit?

Urenregistratie invoeren in uw organisatie biedt vele voordelen, maar toch blijft het een controversieel onderwerp. Tegenstanders opperen bijvoorbeeld vaak dat het nefast zou zijn voor de creativiteit en de flexibiliteit van de werknemers. Is dat echt het geval? In dit artikel gaan we er dieper op in.
urenregistratie

De efficiëntie van urenregistratie

Hoewel urenregistratie voor- en tegenstanders heeft, kan u er niet omheen dat er verschillende voordelen aan verbonden zijn. Zo biedt het u een duidelijk zicht op de tijdsbesteding van uw medewerkers en geeft het u de mogelijkheid om overzichtelijke planningen te maken. Bovendien kunt u juist inschatten hoeveel werknemers en tijd u nog nodig hebt voor een bepaald project en hoeveel tijd er aan een taak besteed wordt. Tot slot geeft urenregistratie u ook een inzicht in de precieze kosten van bepaalde projecten of werkorders.

Urenregistratie nefast? Neen!

Creativiteit kent geen tijd en daarom is urenregistratie geen goed idee. Dat is althans wat tegenstanders vaak opwerpen als het over urenregistratie gaat. Wat ze daarbij wel uit het oog verliezen, is dat een bedrijf nu eenmaal efficiënt moet zijn. Bij een gebrek aan tijd zijn het vaak de creatieve processen die daar als eerste onder lijden. Door een eenvoudige tijdregistratie in te voeren, is er net minder tijdverlies, waardoor er extra tijd vrijkomt om creatieve projecten in te bouwen. 

Creativiteit in een moderne bedrijfscultuur

In een moderne bedrijfscultuur wordt er volgens een minder vast stramien gewerkt. Daardoor is iedereen vrij om zijn talenten te ontwikkelen op zijn eigen tijd en hoeft niet iedereen het 9-to-5-patroon te volgen. Een goede vertrouwensband is daarbij echter belangrijker dan ooit en dan komt urenregistratie handig van pas. Urenregistratie verhoogt namelijk de mogelijkheid tot efficiëntie en flexibiliteit, omdat eenieder zijn werkuren kan plannen zoals hij dat zelf wil.