Team Software Development gaat aan de slag met Domain Driven Design

Domain Driven Design is een gekende ontwikkelmethodiek waar het Software Developmentteam wekelijks zijn tanden in zet.
Training domain driven design

De groep koos een handboek met een hoog hands-on gehalte dat ze samen actief behandelen.

Elke developer kreeg als opdracht een hoofdstuk voor zijn rekening te nemen en het aan de groep toe te lichten.

Zo ontstaan er gezonde discussies omtrent haalbaarheid, bruikbaarheid, toepasbaarheid die het leereffect versterken. Er wordt ook afgetoetst in hoeverre de actuele GET-aanpak hier al bij aansluit en in hoeverre Domain Driven Design de werking kan verbeteren.