Tijdregistratie met een prikklok: dit zijn de voordelen

In ondernemingen is het belangrijk om structuur aan te brengen – zeker in ondernemingen van bovengemiddelde grootte. Op die manier zorgt u voor een efficiënte dagelijkse werking. Een van de zaken die u hierbij kan helpen, is het invoeren van tijdregistratie met een prikklok. Bent u bang dat dit de familiale en gemoedelijke sfeer in uw bedrijf in het gedrang zal brengen? Dat hoeft niet het geval te zijn! Ontdek hier de voordelen van tijdregistratie met een prikklok.
prikklok in industrie

Tijdwinst dankzij tijdregistratie met een prikklok

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer betekent het invoeren van tijdregistratie door middel van een prikklok een enorme tijdwinst. De werknemers kunnen hun uren namelijk vlot registreren via een gebruiksvriendelijke prikklok. Voor werkgevers heft het invoeren van een prikklok dan weer een deel van de ingewikkelde salarisadministratie op. De prikklok registreert alle gegevens en stuurt ze door naar het tijdregistratiesysteem, waardoor de HR-afdeling voor een groot deel ontlast wordt. Bovendien kunnen externe systemen geïntegreerd worden, waardoor er geen tijd meer verloren gaat met het dubbel invoeren van gegevens. Ook voor werknemers is dat goed nieuws: zij kunnen eenvoudiger verlof aanvragen en hun afwezigheden door ziekte ingeven.

Evenwichtige werkuren

Het voordeel aan tijdregistratie met een prikklok is dat u een correct meetinstrument heeft voor het berekenen van werktijden en overuren. Op die manier kunt u overuren laten opsparen of recupereren en blijven werk en privé van het team beter in balans. Zo zorgt u dat de betrokkenheid van de werknemers verhoogt.

Meer vertrouwen

De prikklok legt alle aan- en afwezigheden objectief vast, waardoor er duidelijkheid is en dezelfde maatstaven voor iedereen gelden. Daardoor groeit het vertrouwen, wat uw bedrijf alleen maar ten goede komt.

Tijdregistratie met een prikklok? Goed idee!

De ‘traditionele’ prikklok is slechts een onderdeel van een geïnformatiseerd systeem dat meer doet dan alleen maar registreren. Het zorgt voor meer comfort en efficiëntie, maar ook voor tijdwinst, duidelijkheid en vertrouwen. In dat opzicht is het dus zeker een nuttige managementtool en is een prikklok invoeren een goed idee!
Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen voor tijdregistratie? Hier leest u er alles over!