Integratie

Integratiemogelijkheden met eigen applicaties

Prime Plan koppelt niet alleen met ERP-systemen, maar integreert ook naadloos met tijdsregistratie en urenregistratie.

Tijdregistratie

De planningsmodule prime Plan is volledig geïntegreerd met prime Time. Hierdoor kunnen HR- en operationele processen naadloos op elkaar aansluiten.  

Doordat prime Time werkt op dezelfde database als de tijdregistratie bouwt het planbord zich grotendeels vanzelf op. De planner ziet meteen alles wat hij moet weten over basisroosters, afwezigheden, verloftellers shiften en meer... Die gegevens hoeft hij alvast niet nog eens te beheren, waardoor het gevaar op inconsistente gegevens geweken is. Anderzijds zijn roosterwijzigingen die de planner doorvoert of afwezigheden die hij op zijn beurt ingeeft, meteen zichtbaar voor de personeelsdienst. De werktijden en verloningen worden rechstreeks op een correcte manier berekend. Dat betekent een belangrijke tijdswinst voor de personeelsdienst .

In prime Time wordt de planning afgetoetst aan de realiteit en bijgestuurd.

In- en uitboekingen maken meteen duidelijk of de werkelijkheid de planning volgt. 

  • Wanneer er afwijkingen gedetecteerd worden door de tijdsregistratie, worden deze ook zichtbaar op het planbord.
  • Op basis van boekingen gebeuren er automatische berekeningen van supplementen, premies, vergoedingen voor oproep en vervanging, ...
  • De planner kan afwezigheidsaanvragen van medewerkers correct beoordelen, rekening houdend met de te verwachten personeelsbehoefte.

Urenregistratie

Deze koppeling tussen prime Plan Industrie en prime Cost biedt de mogelijkheid om de werktijd van productiemedewerkers te verdelen over de machines, lijnen of afdelingen waarop ze gewerkt hebben. De input van deze verdeling gebeurt vanuit prime Plan.

Op deze manier verkrijgt men informatie voor headcount of voor nacalculatie van productieactiviteiten.