Personeels-planning

Prime Plan Industrie

Flexibele planning

Orders die binnen komen, de opdrachten die een bedrijf in portefeuille heeft… Deze en vele andere factoren bepalen rechtstreeks de personeelsbehoefte. De flexibiliteit van de productieplanning beïnvloedt de souplesse die van de personeelsplanner gevraagd wordt. Hij moet de personeelsbehoefte dan ook op elk moment goed in beeld hebben om op elk moment het gevraagde personeel te kunnen garanderen.

Optimale bezetting

Het werkplekkenoverzicht van prime Plan geeft de planner op elk moment een compleet beeld van de werkplekken die nog bemand moeten worden en van eventuele overbezetting als de personeelsbehoefte wijzigt.

ERP-systeem of productieplanning

In omgevingen waarin de productieplanning zeer flexibel wijzigt, kan het nuttig zijn om de gegevens over personeelsbehoefte rechtstreeks in te lezen uit een ERP-pakket of een systeem voor productieplanning.  Enkel op die manier kan de planner kort op de bal spelen als de productieplanning een andere personeelsbezetting vraagt dan oorspronkelijk voorzien.

Via het medewerkerspaneel weet de planner wie wanneer beschikbaar is en wie eventueel al op een werkplek staat ingepland. In dit werkplekkenpaneel worden de gegevens uit de tijdregistratie optimaal benut: werkroosters, afwezigheden en tellerstanden van de medewerkers.

In omgevingen waarin u medewerkers bij voorkeur op hun standaard functie inzet, kan het planbord zich quasi automatisch opbouwen. Anderzijds is de planner ook vrij om het voorstel aan te passen of zelf zijn planning in te richten.

Daarbij biedt het planbord optimale ondersteuning : 

  • Signaal bij afwezigheid.
  • Controle op kwalificatie.
  • Controle arbeids- en rusttijden.
  • Controle op over- of onderbezetting.

De planner kan in het planbord gegevens ophalen die discussies met medewerkers over de planning kunnen objectiveren, bijvoorbeeld als het gaat over:

  • Shiftwissels op eigen vraag of die van de medewerkers.
  • Het aantal vroege, late en nachtdiensten die medewerkers hebben gedaan.
  • Het werken op feestdagen…

Prime Plan blinkt uit door het zeer handige en intuïtieve gebruiksontwerp en de integratie met onze tijdregistratie. Zo wint u op alle mogelijke vlakken aan efficiëntie en dus ook aan tijd.