Personeels-planning

De optimale schakel tussen personeel en planning met prime Plan

Zet uw medewerkers in op de juiste werkplek

Prime Plan is een software voor personeelsplanning waarmee u uw personeel inzet in de meest ideale werkplek, in de meest gepaste functie, op de machine die ze het best kunnen bedienen…  In functie van optimalisatie van de planning kunt u medewerkers tewerk stellen op hun eigen afdeling of ze tijdelijk uitlenen aan een ander team.

Functionaliteiten

  • U kunt werken met shiftroosters die een voorspelbaar patroon hebben of met variabele roosters die er, omwille van de aard van het werk, elke maand anders uitzien.
  • U houdt de beschikbaarheid van medewerkers constant in het vizier, of het nu gaat om voltijdse medewerkers of part timers. 
  • Met prime Plan kunt u de gevraagde personeelscapaciteit formuleren of importeren vanuit een ERP-omgeving of een software voor productieplanning. Op die manier krijgt u in prime Plan op elk moment in één oogopslag zicht op eventuele over- of onderbezetting
  • prime Plan beschikt over een handige zoekfunctie die u meteen de geschikte medewerker voor een bepaalde werkplek of functie aangeeft. 
  • Waar kunt u nog eigen personeel inzetten? Voor welk werkzaamheden zal u nog uitzendkrachten moeten inhuren? U leest het allemaal af van het planbord.
  • prime Plan checkt bij het plannen zowel de gevraagde personeelscapaciteit als de beschikbaarheid, de arbeidsvoorwaarden en de kwalificaties van elke medewerker. De applicatie helpt een personeelsplanner op die manier de gevraagde personeelsbezetting op elk moment te garanderen, zodat het geplande werk in optimale omstandigheden kan gebeuren.

Wensen van medewerkers

Via de self service van prime Time kunnen medewerkers inspraak hebben in de planning. Denk maar aan vakantie-aanvragen, roosterwissels, het aanvragen van bepaalde diensten, het vermijden van bepaalde diensten op bepaalde dagen…. Als een medewerker een aanvraag doet, dan is het gevolg van die aanvraag voor de planning onmiddellijk duidelijk

Publicatie van de planning

De communicatie van de planning naar de medewerkers kan gebeuren via klassieke planningsrapporten, via de selfservice van prime Time of via een dashboard dat op elk moment de meest actuele planning geeft.

Comfort, efficiëntie en tijdswinst

GET ontwikkelde prime Plan vanuit een usability én design filosofie. De planner en de taken die hij dagelijks moet uitvoeren, stonden bij de ontwikkeling centraal. Dit maakt het planbord van prime Plan intuïtief in gebruik.
Prime Plan is bovendien volledig geïntegreerd met de tijdregistratie van GET, waardoor gegevens maar op één plek moeten ingevoerd worden.