Uren-registratie

Inzicht in de tijdsbesteding van uw medewerkers met prime Cost

Met prime Cost de werkuren van uw medewerkers verdelen

 • Per kostenplaats
 • Over projecten en taken
 • Per klant en activiteiten
 • Over werkorders en bewerkingsstappen

Zo krijgt u via prime Cost input voor:

 • Headcount
 • Nacalculatie van projecten of orders
 • Facturatie van projecten of orders
 • De progressie in projecten of werkorders
 • Verantwoording van uren tegenover sponsors van gesubsidieerde projecten
 • Inzicht in de tijdsbesteding van medewerkers ook als ze niet altijd op kantoor zijn

U kunt de resultaten van de urenregistratie verwerken in draaitabellen die u rechtstreeks vanuit prime Cost kan opstarten. Zowel de gegevens als de lay-out van de draaitabellen kunt u vastleggen in prime Cost, zodat u de data niet eerst naar Excel hoeft te exporteren vooraleer u er mee aan de slag kan. De resultaten van prime Cost zijn in de vorm van exports en views op de database eveneens voor andere applicaties toegankelijk.

Koppeling met ERP-pakket

Als u urenregistratie gebruikt om arbeidstijd toe te wijzen aan projecten en/of werkorders, kunt u prime Cost koppelen aan uw ERP-pakket.

Een bi-directionele koppeling kan ervoor zorgen dat :

 • dat de lijst van projecten en/of werkorders vanuit het ERP-pakket geüpdatet wordt
 • dat Primetime op regelmatige basis de geregistreerde uren ter beschikking kan stellen van het ERP-pakket

Denk hierbij aan ERP-oplossingen zoals SAP, Baan, JD Edwards, MS Dynamics NAV, MS Dynamics AX...
Uiteraard kan de applicatie ook volledig onafhankelijk van externe systemen gebruikt worden.

Urenregistratie in al zijn facetten

Afhankelijk van uw organisatie, de informatie die u wil registreren en het type medewerker dat zijn uren zal verantwoorden, kiest u één of meerdere prime Cost oplossingen.

 • Kostenplaatsregistratie: Voor een correcte verdeling van uren naar kostenplaatsen.
 • Timesheets: Voor medewerkers die op projecten werken.
 • Jobtijdregistratie: Voor productiemedewerkers op de werkvloer.
 • Urenverdeling vanuit prime Plan: Wanneer de planning de toewijzing van de uren al vastlegt.