Oplossingen voor lokale besturen

Personeelsplanning

Geïntgegreerde personeelsplanning om een optimale dienstverlening te garanderen

Dienstverlening aan de burgers is één van de hoofdtaken van steden, gemeenten en OCMW’s. Daarom is het belangrijk dat er voldoende personeel aanwezig is tijdens de avondzitting, in het kinderdagverblijf, de bibliotheek of op de sportdienst. De planner heeft dan ook nood aan een planningspakket dat zich functioneel richt op de noden en verwachtingen van lokale besturen.

De planningssoftware van GET heeft een veelzijdig planbord dat steden, gemeenten en OCMW’s met deze bezettingsproblematiek kan helpen. De planner houdt in alle gevallen zicht op het rooster van zijn dienst.

Ook voor de woonzorgcentra (WZC) biedt GET een geschikte oplossing.

Controle op essentiële planningsvoorwaarden

Onze oplossing helpt de planner om zijn planning accuraat en efficiënt op te volgen. Hij kan gericht inspelen op de wensen van zijn medewerkers dankzij ingebouwde controleregels op essentiële planningsvoorwaarden, bijvoorbeeld:

  • signalen van over- of onderbezetting waardoor de vereiste bezetting bewaakt wordt, bv. zijn er voldoende baliemedewerkers aanwezig op een bepaald moment of is er voldoende personeel gezien het aantal kinderen dat op een bepaald moment moet worden opgevangen?
  • controle van kwalificatievereisten binnen het team, bv. kan ik een keukenhulp inroosteren als er op een bepaald moment niet voldoende kinderverzorgsters beschikbaar zijn of zijn er in het zwembad altijd voldoende redders aanwezig?
  • evenwichtige verdeling van diensten tijdens weekend of avondopeningen. Op die manier wordt vermeden dat steeds dezelfde medewerkers tijdens het weekend werken.
  • permanent zicht op verlofsaldi bij planning van verlofdagen en inhaalrust.
  • wensen die medewerkers via de self service doen zoals het aanvragen van afwezigheden of dienstwissels. Zo kunnen medewerkers hun werk en privéleven optimaal op elkaar afstemmen.
  • inlenen van medewerkers van een andere dienst of vestiging. Zo benut u de capaciteit optimaal. bv. de planner volgt op welke medewerker de wijkbibliotheek kan bemannen wanneer deze geopend is. Hij kan ook opvolgen in welk kinderdagverblijf een medewerker aan de slag is als zijn of haar job zich uitsplitst over verschillende kinderdagverblijven.