Oplossingen voor lokale besturen

Tijdregistratie

Efficiënt beheer van onregelmatige werktijden

Een automatische tijdregistratie biedt uitsluitend voordelen. Zo vermindert de papierstroom tussen medewerkers, diensthoofd en personeelsdienst. Ook wordt de administratie van glijdende werktijden, avondzittingen en onregelmatige werkuren bij evenementen, sociale activiteiten, jaarmarkten, kermissen en culturele voorstellingen veel eenvoudiger. Fietsvergoedingen, maaltijdcheques en andere toeslagen? Dankzij de automatische tijdregistratie worden ze altijd berekend op basis van correcte gegevens.

Helder overzicht vakantiesaldi

De opvolging van aanvragen, goedkeuringen en saldi verloopt volledig elektronisch. Bovendien loodsen meldingen via email zowel aanvrager als diensthoofd stap voor stap door het hele proces.

Respect voor rechtspositieregeling

Vanaf januari 2009 werden in het kader van de rechtspositieregeling voor lokale besturen nieuwe bepalingen van kracht: richtlijnen met betrekking tot overuren, meeruren en supplementen voor onregelmatige prestaties…  Ook dit vernieuwd statuut kan door de GET tijdregistratie vlot geautomatiseerd worden. 

Uniek concept voor opname inhaalrust

Self service garandeert zowel teamleader als medewerkers een duidelijk zicht op de evolutie van tellers voor inhaalrust, supplementen, ...

 • meldingen als inhaalrust dreigen te vervallen
 • niet opgenomen inhaalrust wordt na 4 maanden automatisch aan teamleader aangeboden om al dan niet uit te betalen
 • historiek van tellerverloop:
  • wanneer werden de uren gepresteerd
  • wanneer werden deze uren opgenomen

Integratie gemeentebestuur en OCMW op 1 systeem

Uw personeelsadministratie optimaliseren door samenwerking tussen de gemeenten en OCMW? Een betere dienstverlening aan uw personeel, nu de druk op de budgetten groter wordt? Door integratie en samenwerking bundelt u uw inspanningen en middelen en wint u aan efficiëntie.

 • Eén database
  Zowel de personeelsleden van het gemeentebestuur als van het OCMW worden ingegeven in één systeem. Medewerkers die voor beide organisaties tewerkgesteld zijn, kunnen zich bijgevolg op beide locaties registreren en beheerd worden in één centraal systeem. Als u ook gebruik maakt van de toegangscontrole van GET heeft dit als bijkomend voordeel dat alle personeelsleden toegang kunnen krijgen tot de verschillende locaties.
 • Autorisatiebeheer op maat
  U bepaalt zelf welke medewerkers beheerd worden door welke supervisor en schermt daarmee ook medewerkers af voor onbevoegden. Haarfijn regelt u de medewerkersgroepen en bepaalt u welke acties mogen uitgevoerd worden door de verantwoordelijken.
 • Eén systeem bij één leverancier
  De installatie van de gezamenlijke software gebeurt op één server. De installatie- en onderhoudskosten verminderen hierdoor aanzienlijk.